KONSULTACJA W PIGUŁCE – czyli najważniejsze sprawy

KONSULTACJA W PIGUŁCE – czyli najważniejsze sprawy

Konsultacja dietetyczna podzielona jest na kilka etapów. Bardzo ważne jest zebranie informacji medycznych oraz dotyczących nawyków żywieniowych i preferencji kulinarnych. Dzięki nakreśleniu problemu, możliwe jest stworzenie indywidualnego planu żywieniowego, który przyniesie efekty. Spotkania kontrole służą sprawdzeniu skuteczności podjętych działań oraz są źródłem motywacji do dalszego działania.

Konsultacje on – line prowadzone są dostępnymi kanałami komunikacji. Jednym z narzędzi pracy jest Skype, w niektórych przypadkach także rozmowa telefoniczna. Z wyjątkiem, iż spotkania odbywają się poprze Internet, sama konsultacja przebiega w sposób identyczny, co spotkania face to face.

Sama konsultacja podzielona jest na dwa etapy, omawiane na oddzielnych spotkaniach. Na pierwszym kluczowe będą informacje związane ze stylem żywieniowym oraz wywiad medyczny. To moment, w którym pacjent opowiada o swoich sposobach żywienia, posiłkach, jakie spożywa. Także podczas rozmowy ustalone zostaje źródło problemu. To ułatwia nakreślenie najważniejszych punktów, nad którymi będziemy pracować. W sumie, spotkanie zajmuje około godziny.

Drugie spotkanie to omówienie strategii działania, przedstawienie konkretnego planu żywieniowego, dopasowanego indywidualnie do każdej osoby, na podstawie informacji otrzymanych na pierwszym spotkaniu. Tutaj także omówię kwestię zapotrzebowania energetycznego, regularność posiłków, a także grupy produktów, które mogą występować w codziennej diecie raz ich ewentualną rolę. Poruszone zostaną także tematy związane z odpowiednią, zalecaną suplementacją oraz aktywnością fizyczną, która często zajmuje ważne miejsce w diecie.

I ETAP – Diagnostyczny

Trwa około 60 minut.

W trakcie tego etapu najważniejsze elementy do omówienia, to:
– poznanie pacjenta oraz analiza masy ciała

– bardzo ważny jest szczegółowy wywiad żywieniowy oraz medyczny, dlatego znając ten punkt spotkania, można przygotować się do niego przed wizytą

– po otrzymaniu niezbędnych informacji od pacjenta, omówiony zostaje problemu

– w sposób szkicowy nakreślone zostają cele dietetyczne

II ETAP – Szczegóły dotyczące planu żywieniowego
Ten etap trwa około 90 minut.

W pierwszej kolejności przedstawione zostają wskazania dotyczące żywienia.

Następnie następuje część szkoleniowa, w trakcie której:

– przedstawiony zostaje indywidualny, dopasowany do preferencji pacjent plan żywieniowymi

– powstaje hierarchia nawyków żywieniowych oraz wytypowane zostają priorytetowe, które jako pierwsze “wjadą na warsztat”

– elementem szkolenia jest również edukacja związana z żywnością, sposobem tworzenia posiłków, suplementów a także ćwiczeń i ogólnej aktywności fizycznej


III ETAP – Spotkanie kontrolne, które trwa około 30 minut

Na tym poziomie działań, najważniejsze jest sprawdzenie, ile, z zalecanych zmian zostało już wdrożonych do diety oraz sposobu życia.

Następnie przejdziemy do podsumowania wszelkich zmian, które nastąpiły w trakcie diety. Bardzo ważne będą informacje dotyczące ewentualnych dolegliwości oraz nastroju.

To moment, w którym mocniej można skupić się na tych punktach, które sprawiają najwięcej trudności.

Wiecej informacji uzyskasz na stronie nowaTy888

Dodaj komentarz

copyright © www.nowaty888.pl

Wykonanie edukowski.pl 

error: Nie możesz kopiować treści tej strony!